Miglė Dalgėdaitė

Dzūkiškos duonos kepimo amatas

Miglės Dalgedaitės – Lučiūnės amatas yra ne išmoktas, o paveldėtas. Tas pats duonos raugas keliauja per šešias kartas. Iš prosenelės, senelės ir mamos perimtos duonos kepimo žinios paskatino imtis etninę kultūrą puoselėjančios veiklos. Gimtojoje „Dalgedų sodyboje“ šalia Vilkokšnio ežero įkurtas etnografinis kambarys, kuriame Miglė moko verpti, austi, vedamos duonos kepimo, lino kelio, piemenemavimo, jaunamartės išlydėjimo pagal senąsias lietuvių tradicijas pažintinės programos.