Asociacijos visuotinis susirinkimas

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija (toliau tekste – Asociacija) - savanoriška ne pelno siekianti visuomeninė Lietuvos organizacija, vienijanti įvairias Trakų krašte ir aplinkinėse teritorijose veikiančias organizacijas, amatininkus, visuomenininkus, plečia narių būrį.
Organizacijos visuotinio ataskaitinio susirinkimo, vykusio balandžio 13 d. metu, į Asociaciją įstojo VšĮ Totorių kultūros centras (direktorė – Almira Parmaksizoglu), VšĮ Vorutos fondas (direktorė – Aušra Virvičienė), UAB Trakų Žemė (direktorius, vyr.redaktorius – Juozas Vercinkevičius) ir šakočių kepėja - Aldutė Blažonienė. Šiuo metu asociacijos sudėtyje yra 7 juridiniai asmenys ir 21 fizinis asmuo.
Susirinkimas vyko Trakų krašto tradicinių amatų centre, kuris atsidarė 2015 m. spalio 6 dieną, vienoje judriausių vietų Trakų senamiestyje šalia tilto į Trakų salos pilį, Kariamų g. 41. Trakų krašto tradicinių amatų centras įkurtas pagal LEADER programą, Trakų rajono savivaldybės administracijai įgyvendinus projektą „Trakų rajono tradicinių amatų centro įkūrimas“(Nr. 3KA-KV-12-1-013806-PR001) su projekto partneriais – VšĮ Trakų turizmo ir informacijos centru ir Asociacija, turinčia didelį įdirbį tradicinės amatininkystės ir kultūros puoselėjimo srityse, Trakų rajone.
Asociacija vykdo įvairias kultūrinio, edukacinio pobūdžio veiklas (edukacinės programos, renginiai, stovyklos, mugės, paveldo objektų atnaujinimas ir kt.), įgyvendina neformalaus švietimo programas, socialines akcijas, organizuoja kita veiklas.
Visuomeninės organizacijos nariai - nevyriausybinės organizacijos, įstaigos, įmonės, amatininkai, kiti visuomenininkai, ar kūrybingi, iniciatyvūs, veiklūs piliečiai, puoselėjantys tautines, menines bei kultūrines tradicijas savo žiniomis, patirtimi ir veikla prisidedantys prie kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimo, darnios aplinkos formavimo, etnokultūros yra didelė vertybė, reprezentuojant Trakų kraštą.
Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos informacija