Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžiama neformaliojo vaikų švietimo paskirtis:

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.

Neformalaus ugdymo programos 

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija, siekdama išsaugoti kultūrinį paveldą ir puoselėti tradicinius amatus, jų technologijas, drąsinti ir motyvuoti vaikus imtis atsakomybės, dirbti komandoje ir siekti bendrų tikslų, jau nuo 2015 m. vykdo akredituotas neformaliojo vaikų švietimo programas: „Gyva pažintis su tradiciniu amatu“, kurioje dalyvauja per 500 Trakų rajono vaikų. Programas veda kvalifikuoti vadovai, meistrai.

Nuo 2023 m. akredituotos naujos programos pagal amžiaus grupes. Informacija rasite čia