Profesinių, socialinių ir verslumo kompetencijų stiprinimas

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija įgyvendina vietos projektą skirtą „Profesinių, socialinių ir verslumo kompetencijų stiprinimas“ pagal Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas įgūdžių įgijimas“ ir teikia informaciją apie numatytus mokymus:

Lapkričio 5 d., 9 val. „Skaitmeninė rinkodara“ (8 val.). Lekt. Gintarė Gulevičiūtė, mokymai vyks adr. Karaimų g. 41, Trakuose. Turėti nešiojamą kompiuterį ar atitinkamą mokymuisi priemonę.

Lapkričio 7 d., 9  val. „Tradiciniai amatai ir šeimos verslas. Sertifikavimas“ (8 val.).Lekt. Onutė Drobelienė, mokymai vyks adr. Karaimų g. 41, Trakuose

Lapkričio 12 d., 9 val. „MS Excel mokymai pažengusiems“ (8 val.). Lekt. Jolanta Preidienė, adr. Karaimų g. 41, Trakuose. Turėti nešiojamą kompiuterį ar atitinkamą mokymuisi priemonę.

Lapkričio 13 d., 9 val. „Verslo procesų valdymas ir tobulinimas“ (8 val.). Lekt. Eimantas Kamienas, mokymai vyks adr. Karaimų g. 41, Trakuose)

Lapkričio 18 d., 9 val. „Vadovavimo komunikacijos metodai ir jų poveikis“ (8 val. )Lekt. Saulius Jovaišas, mokymai vyks adr. Vytauto g. 33, Trakuose)

 

Šiuo metu populiarėja socialinis verslas – tai verslo modelis, pagal kurį išnaudojant rinkos mechanizmą pelno siekimas susiejamas su socialiniais tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos. Lietuvoje tokio verslo yra tik pati pradžia, dėl ko kyla sunkumų, nedrąsu pradėti, taip pat trūksta informacijos ir žinių. Dėl to numatyta „Socialinio verslo idėjų generavimo sesiją“ lapkričio 20 d., 13 val., trukmė 5 val. (lekt. Nida Mačerauskienė ir Aušra Turčinskaitė Balčiūnienė, adr. Vytauto g. 33, Trakuose).

Kam svarbus turizmas ir bendradarbiavimas siekiant plėsti veiklą, kontaktus, atsiverti naujoms verslo galimybėms, kviečiami registruotis į Bendradarbiavimo turizme idėjų generavimo sesija lapkričio 22 d., 9 val., trukmė 5 val. (lekt. Nida Mačerauskienė ir Aušra Turčinskaitė Balčiūnienė, adr. Vytauto g. 33, Trakuose).

Išsigryninę idėjas potencialūs pareiškėjai turės galimybę įgyvendinti projektus teikiant vietos projektų paraišką Trakų krašto vietos veiklos grupei.

 

Registracija į renginius: Registracija: https://forms.gle/w8Ld2ZgJe6jSvRnK9

 

Lapkričio 6 d., 15 val.  taip pat numatytas verslų lankymas, maršrutu: Trakai – Kariotiškės -Rykantai  – Valai – Trakai  (55 km.). Kelionės metu verslus lankys ir bendradarbiavimo galimybių ieškos smulkiųjų amatų atstovai.

Informacija teikiama tel. +37069827197 ar el.p. trakukrastas@gmail.com