• Pradžia
  • Naujienos
  • Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos nariai rinkosi Keuriasdešimt Totorių kaime

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos nariai rinkosi Keuriasdešimt Totorių kaime

 

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos nariai kas met dalyvauja organizuojamuose dviejuose visuotiniuose susirinkimuose, šį kartą rinkosi Keuriasdešimt Totorių kaime, Vilniaus rajone. Susirinkimai skiriami ne tik Asociacijos veiklai, tačiau ir pažinčiai su naujomis vietomis, paslaugomis, kultūromis, tradicijomis, taip plečiant narių akiratį ir bendradarbiavimo galimybes.

Susirinkimo metu priimti nauji nariai, išdalinti nario pažymėjimai, apžvelgtas 2019 metų, planuotas 2020 metų veiklos planas ir pristatyta valdybos veika. Taip pat dalyvavusios Trakų krašto totorių ir Keturiasdešimt Totorių kaimo musulmonų-sunitų bendruomenės pristatė savo veiklą, kulinarinį paveldą, tradicijas ir meninę programą.

Nuo įsisteigimo ši nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija kaip partneris dalyvauja organizuojant savivaldybės renginius. Taip pat aktyvi teikiant paraiškas pagal pateiktus projektus kultūros, jaunimo, sporto renginiams, vaikų ar suaugusiųjų vasaros stovyklų organizavimui.

Nuo 2016 metų Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija yra registruota kaip kitas švietimo tiekėjas ir vykdo neformaliojo švietimo programas Trakų rajone. Šiuo metu yra pasirašyta sutartis dėl programos „Gyva pažintis su tradiciniu amatu“ (programos kodas – 121300167, kryptis - etnokultūra) vykdymo. Programoje dalyvauja per 200 vaikų iš viso rajono, taip organizacija prisideda prie mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikių tenkinimo, igija gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas.

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija, vienijanti 10 juridinių ir 30 fizinių asmenų, kryptingai dirbo organizuojant pažintinius žygius, išvykas, kultūrines edukacijas, ekskursijas populiarindama Trakų krašto istoriją, kultūros paveldą, tradicinius amatus, gamtos bei kraštovaizdžio objektus, formuodama naujas aktyvaus kultūrinio, istorinio pažinimo tradicijas.

2020 metais numatytos veiklos prisidės prie „Trakai – Kultūros sostinė 2020“ projekto renginių. O ruošiantis, jau šią savaitę, Asociacijos nariai puoš erdves prie amatų centro dideliais sodais medžiuose, o  medžius – mezginiais, atskleidžiant kitų metų nuotaiką.

Dominyka Semionovė

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija