Užgavėnės Trakuose

Šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienoms) iki Velykų. Šis laikotarpis būna nuo vasario 3 iki kovo 9 dienos.

Saulės spinduliai ilgėja, Užgavėnės vis artėja.
Kai išpuls diena šita – Trakų žemei paskirta,
Prikeps blynų gaspadinės, košės siūlys šiupininės,
Bus mūs šventės šurmuly džiaugsmo skrandy ir širdy!

Tai smagi lietuvių liaudies kalendorinė šventė, kuri persirengėlių eitynėmis, sočiu valgymu, kanapinio ir Lašininio kautynėmis, Morės deginimu varo iš kiemų žiemą ir taip pasitinka tylųjį, septynias savaites trunkantį gavėnios laikotarpį. Užgavėnių metu priimta lankyti laukus, važinėtis arkliais, švęsti draugėje, - tuomet visi metai bus skalsūs ir geri.

Trakuose, šalia Šv. Nepomuko koplytstulpio esančioje Rotušės aikštėje organizuojama Užgavėnių šventė, kurios metu vyksta daug įvairių linksmybių ir savo vartus atveria linksmasis Užgavėnių jomarkas.

Kiti personažai:

 • Žydai ir žydelkos – visiems viską siūlo pirkti, žydelka labai prie svetimų vyrų kimba, maitina vaiką, o tas vis rėkia ir vandeniu laisto. Dar vedasi su savimi ožką, ta visus bado, kai sustoja pamelžt, - vėl visus vandeniu aplaisto;
 • Vengrai gydytojai – visus gydo ir siūlo vaistų nuo visų ligų, užkalbėjimų nuo piktos akies...;
 • Čigonai ir čigonės – visiems buria ateitį, pardavinėja seną arklį ir vis giria, koks jis jaunas ir gražus.
 • Ubagai – prašo išmaldos;
 • Raganos/laumės – siūlo susitarti, kad blogis ir nepritekliai nekibtų;
 • Velniai – gąsdina, juokus ir pokštus krečia ir moko, kaip nuo pikto apsiginti, užrašinėja visų daromus griaus... ;
 • Giltinės – gąsdina ir moko, kaip nuo mirties apsiginti.
 • Gervės – baksnoja, kibina vaikus, moko, kaip per visokius nepriteklius dideliais žingsniais žingsniuoti, o už tai prašo ką nors duoti.
 • Meškos – siūlo medaus;
 • Ožys – visus bado ir moko, kaip nuo pikto ir nepriteklių apsiginti;
 • Arklys – kviečia pasivažinėti, laukų apžiūrėti;
 • Jaunikis ir jaunoji: ji – daug aukštesnė ir drūtesnė už jaunąjį ir vis rauda (laistosi vandeniu) dėl savo būsimos dalios, o jis - dairosi į kitas ir vaikšto su mėlyna nosim;