Trakų krašto tradicinių amatų centras

+370 698 27197

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija
Pirmininkė Dominyka Semionovė

Viena aktyviausių Trakų rajono visuomeninių organizacijų – Trakų kultūros ir amatų asociacija, įsteigta 2009 metais ir burianti kultūrą
ir amatus puoselėjančius fizinius ir juridinius asmenis. Jos sumanytojai ir steigėjai: Rimantas ir Aldona Burnickiai, Lolita Jolanta
Piličiauskaitė, Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė, Lina Leparskienė, Kęstutis Vilkauskas ir Dominyka Semionovė (ji buvo išrinkta iki
šiol yra organizacijos pirmininkė). Asociacija vienija ~50 narių (10 iš jų – juridiniai) ir kas trejus metus renka valdybos pirmininką (šiuo
metu valdybai vadovauja Dalia Beigienė).

Įsteigus asociaciją, Trakuose prie šv. Jono Nepomuko koplytstulpio pradėtos rengti Užgavėnės, atgaivintas Rotušės turgus, Žolinė tapo
viso miesto švente. Mugėse savo rankdarbius parduoda ne tik Trakų, bet ir Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos amatininkai.
Asociacija padeda amatininkams siekti meistro vardo, sertifikuoti produktus, rengia mokymo programas, vykdo tiriamąją mokslinę
bei informacinę veiklą – leidžia knygas ir kitus leidinius, organizuoja pažintinius žygius, išvykas, seminarus, kultūrines edukacijas,
ekskursijas, siekia, kad žmonės susipažintų su Trakų krašto istorija, kultūros paveldu, tradiciniais amatais, gamtos ir kraštovaizdžio
objektais, kad puoselėtų senas ir kurtų naujas tradicijas. Visų šių veiklų tikslas – populiarinti amatus, amatų produktus ir amatininkus,
kelti jų kvalifikaciją.

Nuo 2016 m. Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija vykdo etnokultūros krypties neformaliojo švietimo programas „Gyva pažintis
su tradiciniu amatu“ mokyklinio amžiaus Trakų rajono vaikams, taip prisidėdama prie mokinių lavinimo ieškant saviraiškos būdų,
diegiant gyvenimiškus ir socialinius įgūdžius. Tais pačiais metais pradėtos organizuoti kūrybinės 5–14 metų vaikų vasaros dienos
stovyklos „Laboratorija“. Stovyklautojai supažindinami su senaisiais amatais, tai galimybė įgyti praktinių žinių ir lavinti įgūdžius,
patiems viską gaminant – nuo skanėstų iki meno ar namų apyvokos dirbinių. Vėliau ši stovykla vyko „Amatai – gyvenim pamatai“, „3-
jų fėjų vaikų dienos stovykla“

Nuo 2017 metų kasmet kartu su Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra dalyvaujama Europos dailiųjų amatų dienose. Jų metu
organizuojamos nemokamos edukacinės programos, supažindinama su tradicijomis ir atskirų amatų reikšme lietuvių ir tautinių
mažumų, gyvenančių šiame krašte, kultūroje. 2019 m. asociacija surengė stovyklą-kursus, kuriuose mokoma Dzūkijos regiono
tradicinių amatų, kulinarinio paveldo, folkloro, supažindinama su jų reikšme visuomenei, tautai ir valstybei.

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos padalinys yra Trakų krašto tradicinių amatų centras, duris atvėręs 2015 m. spalio 6 d. Tai
viena aktyviausių ir patraukliausių vietų Trakų mieste. Kūrėjai ir amatininkai čia eksponuoja ir parduoda savo gaminius, organizuoja
renginius: kuria mokomąsias-pažintines programas, veda mokymus, kviečia į žygius, išvykas – galima leistis pėsčiomis, minti dviračiais
ar irtis valtimis. Žiemą trokštantys naujų potyrių kviečiami pasivaikščioti po užšalusį Galvės ežerą, pasiklausyti sakmių ir padavimų,
sukurtų apie ežerą ir jo salas. Amatininkai suaugusiesiems ir vaikams pristato savo amatus, dalijasi patirtimi ir žiniomis, kurias perėmė
iš savo tėvų ir protėvių, siūlo susipažinti ne tik su lietuvių, bei ir karaimų, lenkų, gruzinų, totorių tradicijomis bei amatais, eksponuoja
ir parduoda savo gaminius. Čia vietą randa visų šiame regione gyvenusių ir gyvenančių tautų kultūros paveldo pavyzdžiai.