Trakų krašto tradicinių amatų centras

+370 698 27197

Trakų amatų centro kūrėjų dovanos sušildys Jūsų Kalėdas...


Kviečiame pirkti prekių Trakų krašto tradicinių amatų centre (Adr. Karaimų g. 41, Trakuose) nuo lapkričio 20 d. iki gruodžio 23 d., ne mažiau kaip už 20 Eur, registruotis parduotuvėje ir gauti Trakų krašto amatų centro kūrėjų įsteigtas dovanas.
Žaidimai, kuomet traukiami laimėtojai, vyksta vieną kartą per savaitę 12.00 val., lapkričio 30 d. gruodžio 7 d. 14 d., 21 d ir 28 d.
Trakų krašto tradicinių amatų centro amatininkų, kūrėjų įstegtos dovanos, toliau – prizai: Kalėdų stalo dekoracijos, papuošalai, mediniai indai, pirštinės, veltos pirties kepurės, dovanų kuponai ir pan.


Žaidimo taisyklės


1. Kalėdinis žaidimas – „Žiemos šaltis – 41“ yra pirkėjų žaidimas, toliau – Žaidimas, vykstantis nuo 2023 m. lapkričio 16 d. iki 2023 m. gruodžio 28 d. Žaidimą vykdo Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija, adr. Karaimų g. 41, Trakai, kodas 302312902 (toliau – Organizatorius).
2. Žaidimo vykdymo tvarką nustato Organizatorius pagal šias Žaidimo taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi
Žaidime dalyvaujantys asmenys.

3. Žaidimas prasideda 2023 m. lapkričio 16 d. ir baigiasi 2023 m. gruodžio 23 d. Laikotarpis, kuriuo galima pirkti Žaidimo prekes ir registruotis Žaidime, prasideda 2023 m.  lapkričio 20 d. 00.01 val. ir baigiasi 2023 m. gruodžio 23 d. 23.29 val. Prieš arba po šio laikotarpio atlikta registracija laikoma negaliojančia ir prizų žaidimuose nedalyvauja.
4. Žaidimo prekės, kurių vertė ne mažesnė kaip 20 Eur,  įsigytos Trakų krašto tradicinių amatų centro (Karaimų g. 41, Trakuose) fizinėje parduotuvėje ar užsisakius internetu, siunčiant paštu iš pasirinktų fizinės parduotuvės prekių, o prizų fondas – Trakų krašto tradicinių amatų centro amatininkų, kūrėjų, įstegtos dovanos.
5. Žaidime negali dalyvauti Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos darbuotojai ir jų šeimos nariai. Žaidime negali dalyvauti asmenys, jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys.
6. Registracijos į Žaidimą laikotarpiu, t. y. nuo 2023 m. lapkričio 20 d. iki 2023 m. gruodžio 23 d., jame norintys dalyvauti asmenys turi nusipirkti Žaidimo prekę, nurodytą Taisyklių 4 punkte vietoje, išsaugoti pirkimo dokumentą (kasos kvitą ar sąskaitą), kuris bus laikomas Žaidimo prekių pirkimo liudijimu, su įsigyta ne mažiau kaip 20 Eur vertės pirkimo dokumente nurodyta Žaidimo preke (toliau – pirkimo dokumentas), ir nuo 2023 lapkričio 16 d. 00.01 val. iki 2023 gruodžio 23 d., 23:59 val. pirkimo dokumento numerį užregistruoti www.trakukrastas.lt, užpildant registracijos formą.
7. Žaidimai, kuomet traukiami laimėtojai, vyksta vieną kartą per savaitę 12.00 val., lapkričio 30 d. gruodžio 7 d. 14 d., 21 d ir 28 d.
8. Registracijos formoje nurodomi Žaidimo dalyvio vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas bei pirkimo kasos kvito ar sąskaitos numeris bei suma. Jei pirkimo dokumentas neatitinka šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų, prizas nėra išduodamas. Registracija vykdoma parduotuvėje, užpildžius dalyvio kortelę
9. Vienas Žaidimo dalyvis (vienas telefono numeris ar el.pašto adresas) negali registruoti keletos skirtingų pirkimo dokumentų su skirtingais numeriais, t.y.gali laimėti tik vieną prizą. Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.
10. Vieną Žaidimo pirkimo dokumentą viso Žaidimo metu galima registruoti tik vieną kartą, jei prekių pirkimo dokumento suma yra ne mažesnė nei 20 Eur.

11. Žaidimų laimėtojai nustatomi burtų keliu traukiant registruotų dalyvių korteles traukimo būdu. Traukimo procesas yra filmuojamas ir viešinamas
12. Žaidimo dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679.
13. Dalyvaudami Žaidime dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Žaidimo Organizatorius, gali tvarkyti jų duomenis tik Žaidimo organizavimo tikslais ir siekiant nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje www.trakukrastas.lt ir įteikti prizus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Žaidimo įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.
14.  Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Žaidime, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Žaidimo laikotarpį ir 3 dienas po Žaidimo pretenzijų pateikimo termino pabaigos. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami.
15. Kiekvieno Žaidimo laimėtojų vardai ir pavardės bus paskelbti iki tos dienos 17 val. Laimėtojui apie laimėjimą papildomai gali būti pranešama el. paštu, telefono skambučiu ar trumpąja žinute. Laimėtojų sąrašas bus matomas viešai FB paskyroje Trakų krašto amatų centro parduotuvė
16. Dėl laimėtų prizų perdavimo Organizatorius su prizų laimėtojais susisieks el. paštu, skambučiu arba trumpąja žinute Žaidime registruotu telefono numeriu / el. paštu.
17. Laimėtojams prizai išduodami Organizatoriaus sąskaita (Organizatorius apmoka tik prizo pristatymo išlaidas Lietuvos teritorijoje, siunčiant prizą vieną kartą, t. y. apmokamos tik vieno pristatymo išlaidos) naudojantis kurjerių paslaugomis ar kita Organizatoriaus nustatyta tvarka, suderinus su laimėtoju. Organizatorius turi teisę paprašyti laimėtojo el. paštu suvenyrine@gmail.com su prierašu „Kalėdų žaidimas“ atsiųsti skenuotą ar nufotografuotą laimėjusio Žaidimo pirkimo dokumento kopiją, o laimėtojui to nepadarius, prizas nėra išduodamas. Esant šiame Taisyklių punkte nurodytoms aplinkybėms, Asmuo pripažįstamas laimėtoju, kai jis Organizatoriui pateikia pirkimo dokumento kopiją. Jei Žaidime registruotas ir žaidime laimėjęs pirkimo dokumento numeris nėra identiškas su el. paštu pateikto pirkimo dokumento numeriu ir (ar) Organizatoriui kyla įtarimų dėl bandymo sukčiauti, Žaidimo Organizatorius turi teisę prizo laimėtojui neišduoti. Jeigu laimėtojas neatsiunčia skanuoto ar fotografuoto pirkimo dokumento kopijos ar pridėtas pirkimo dokumentas neatitinka šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų, prizas nėra išduodamas.
18. Prizus laimėtojai privalo priimti iki 2024 m. sausio 15 d.,  vėliau prizai neišduodami.. Prizai pristatomi tik Lietuvos teritorijoje.
19. Prizai, kurie nėra išduoti ar laimėtojai jų nepasiėmė / nebuvo jiems įteikti pagal šias Taisykles, iš naujo nelošiami ir jų vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais ir Organizatorius juos grąžina Juos įsteigusiems Kūrėjams. Visos pretenzijos dėl Žaidimo organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai el.p. suvenyrine@gmail.com, Žaidimo Organizatoriui iki 2024 m. sausio 15 d. su nuoroda “Kalėdinis žaidimas“.
20. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Žaidimo sąlygas ir Taisykles. Apie Žaidimo sustabdymą, nutraukimą, Taisyklių keitimą Organizatorius praneša internetiniame puslapyje www.trakukrastas.lt.
21. Žaidimo sąlygas ir taisykles galite rasti www.trakukrastas.lt, skambindami telefonu +37069803533 (darbo dienomis ir darbo valandomis 11:00 – 17:00), rašydami suvenyrine@gmail.com arba vietoje, adr. Karaimų g. 41, Trakuose.

 

20. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Žaidimo sąlygas ir Taisykles. Apie Žaidimo sustabdymą, nutraukimą, Taisyklių keitimą Organizatorius praneša internetiniame puslapyje www.trakukrastas.lt.
21. Žaidimo sąlygas ir taisykles galite rasti www.trakukrastas.lt, skambindami telefonu +37069803533 (darbo dienomis ir darbo valandomis 11:00 – 17:00), rašydami suvenyrine@gmail.com arba vietoje, adr. Karaimų g. 41, Trakuose.