Trakų krašto tradicinių amatų centras

+370 698 27197

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija 2024 m. organizuos šiuos renginius (toliau -
Renginiai), kuriuose vyks prekyba:
*Užgavėnės Užutrakio grafystėje, 2024-02-10
*Rotušės turgus Trakų miesto šventės metu 2024-06-1/2
Žolinė Trakuose – Kopūstinės kermošius 2024-08-15/18
 
DALYVAVIMO RENGINIUOSE TAISYKLĖS
1.       Registracija į Asociacijos organizuojamus Renginius skelbiama internetinėje
svetainėje www.trakukrastas.lt nuo kiekvienų metų sausio 15 dienos, 9 val. ir socialiniuose
tinkluose Facebook – Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija
2.       Norintys dalyvauti renginyje turi užpildyti registracijos formą, [D.S1] pateikiant reikalingus
duomenis ir dokumentus.
3.       Reikalavimai dalyviams: balta palapinė / tautiški lininiai motyvai (dalyviai su kitų spalvų
palapinėm, bus išprašomi iš renginių.)
4.       Prekiaujantiems maistu ar ne maisto gaminiais, produktais ir pagal prekybos pobūdį,
dalyvaujant pirmą kartą, el.paštu trakukrastas@gmail.com pateikti šiuos dokumentus (pdf/jpg
formatas):
·         3-4 kokybiškas gaminių/produktų/prekybinės įrangos nuotraukas (privaloma su paraiška,
jei dalyvauja pirmą kartą);
·         Tautinio paveldo, kulinarinio paveldo sertifikatą, tautodailininko pažymėjimą, jei turi
(teikiant pirmą kartą);
·         Dokumentus įrodančius, kad gyvenamoji vieta deklaruota Trakų rajone (tik tuo atveju jei
esate Trakų rajono gyventojas, kitų rajonų atstovams dokumento pateikti nereikia);
5.       Prekiaujant maistu, su savimi prekybos metu privaloma turėti šiuos dokumentus:
·         Verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo, įmonės registravimo pažymėjimo
dokumentus ar jų kopijas;
·         Higienos pasą;
·         Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;
·         Licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (jei parduoda alkoholį);
·         Registravimo pažymėjimą;
·         Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymą.
6.       Norintiems dalyvauti keliuose renginiuose, tačiau už juos mokėti atskirai (vėliau),
paraiškos teikiamos kiekvienam renginiui.
7.       Nustatyti renginio dalyvių registracijos įkainiai (įkainiai priklauso nuo vietos pločio, elektros
energijos poreikio, prekiaujamos produkcijos pobūdžio). 
8.       Minimalus parduodamas prekybinės vietos kiekis – 2 m. (plotis pagal kelkraštį).
Kopūstinės saloje prekybininkai priimami su palapinėmis, kurių atramos reguliuojais pagal
reljefą (teleskopinės). 1-10 vietose ne gylesnės nei 2 metrai.
9.       Pateikus paraišką vertinamas asortimentas, prioritetas teikiamas:
·         Prekėms/produktams turintiems tautinio paveldo sertifikatą, kulinarinio paveldo
sertifikatą, parduodami gamintojo;
·         Prekybininkams: turintiems tautinio paveldo sertifikatą, ar/ir tautodailės pažymėjimą,
ar/ir demonstruojantis amatą ir į veiklą įtraukiantiems šventės lankytojus;
10.   50 proc.nuolaida dalyvio vietos mokesčiui (tik jei nereikalinga elektra) taikoma dalyviams su
sertifikuota produkcija, kuri užima daugiau kaip 50 proc. prekybinio ploto ir Trakų rajono
gyventojams, jei produkcija prekiaus pats gamintojas, žvaigždute pažymėtuose Renginiuose.
11.   Asociacijos narių dalyvio mugėje mokesčio nuolaida priklauso nuo socialinio aktyvumo
Asociacijoje.
12.   Organizatoriui  įvertinus asortimentą prekybininkas gauna išankstinę sąskaitą
faktūra/užsakymo patvirtinimą su mokėjimo nurodymų, kurį turi apmokėti per 5 d. d.
(mokamas dalyvio registracijos mokestis).

13.   Nesumokėjus dalyvio registracijos mokesčio organizatorius vietų nerezervuoja, dalyvio
registracijos anketa anuliuojama. Rezervacijai taip pat pakanka sumokėti 20 proc. avansą,
kuris - atsisakius dalyvauti mugėje, negrąžinamas, Likusi 80 proc. suma turi būti
sumokėta ne vėliau kaip 20 d. iki renginio.
14.   Apmokėjus – priimtiems į pilnai apmokėtus renginius dalyviams siunčiama elektroninė
sąskaita faktūra (popierinės išduodamos nebus).
15.   Neįvykus renginiui dėl pandemijos ar kitų priežasčių mokestis grąžinamas 100 proc., ne
vėliau kaip per vienerius kalendorinius metus.
16.   Dalyviams skirtos vietos bus pažymėtos numeriais. Vietos skelbiamos
www.trakukrastas.lt ne vėliau kaip 5 d. d. iki renginio.
17.    Pasiruošimo renginiui informacija:
 
*Užgavėnės Užutrakio grafystėje, 2024-02-10
Atvykimo ir išsikrovimo: laikas 8-11
Išvykimo laikas nuo: 17 val
Renginio laikas nuo 11-17 val.
 
*Rotušės turgus (Kairaimų gatvė) Trakų miesto šventės metu 2024-06-1/2
Atvykimo ir išsikrovimo:
1 d. 6-9 val
2 d. nuo 19 val.
Renginio laikas nuo 10-00 val.
Išvykimo laikas nuo: 17 val
1 d. 8-11 val.
2 d. nuo 17 val.
Renginio laikas nuo 11-17 val.
Asociacija neadministruoja masinės gamybos prekių ir kavinių  prekybos (miesto turgaus) Trakų
miesto šventės metu: kreiptis į Trakų seniūniją
 
Žolinė Trakuose – Kopūstinės kermošius 2024-08-15/18
Atvykimo ir išsikrovimo: 1 d. 6-9 val.
Išvykimo laikas 4 d. nuo 19.30 val
Renginio laikas 08-15 nuo 10-17 val.
Atvykimas į Trakus ir krovinių, prekių  nešimas/ vežimas per tiltą į Kopūstinės saloje esančia
prekybos vietą vyks pirmą renginio dieną  nuo 6 val. iki 9 val (transportu). Kitomis Renginio
dienomis važiavimas mašinomis yra draudžiamas (išskyrus krovinių vežimas savo karučiais)
Išvažiavimas iš salos paskutinę renginio dieną  nuo 19.30 val., kiti karučiais prekes išvežti gali bet
kuriuo metu (transportą pasistačius Trakų amatų centro kieme)
 
18.   Informacija teikiama el.p. trakukrastas@gmail.com arba tel. 869827197 (Dominyka
Semionovė, Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos pirmininkė).