Trakų krašto tradicinių amatų centras

+370 698 27197

REGISTRACIJA Į NVŠ PROGRAMAS PRASIDEDA mokslo metų pradžioje nuo rugpjūčio 1, metų pradžioje nuo sausio 1 d.

G R U P I Ų S U D A R Y M A S
Grupės sudaromos nuo 15 iki 25 vaikų, pagal amžių ir pasirinktą programą:
121300441 Gyva pažintis su etnine kultūra I (1-4 klasė)
121300442 Gyva pažintis su etnine kultūra II (5-8 klasė)
121300443 Gyva pažintis su etnine kultūra III (9/I-12/IV klasės)
120700175 Pažink Lietuvą – pažink save 5–8 kl.
120700176 Pažink Lietuvą – pažink save 9/I–12/IV


Su programų turiniu galima susipažinti paspaudus ant programos pavadinimo.

Registracijos nuoroda, paspaudus čia,  administratoriui patvirtinus registraciją, nurodytu paštu gausite sutartis, kurias reikia atsispausdinti, pasirašyti vienam iš tėvų ir vaikui (nuo 14 metų).


Pasirašytą sutartį tėvai/ vaikai pateikia grupę kuruojančiam būrelio vadovui/mokytojui/tėvų atstovui el. paštu, per kurjerių tarnybas
ar asmeniškai(kaip susitarta).


SUTARTIES ĮREGISTRAVIMAS

Tik Asociacijos administracijai užregistravus jas neformalaus švietimo mokinių registre, savivaldybėms patvirtinus finansavimą,.
pradėsime organizuoti veiklas sudarytoms grupėms.


GRUPIŲ SUDARYMO PRINCIPAI

Vaikų grupės sudaromos klasėmis ne mažiau 15 vaikų, o nesusirinkus klasei, grupė gali būti formuojama jungiant:
kelias paralelines klases (pvz. 7a – 8 vaikai ir 7b – 7 vaikai, ir pan.), neviršijant didžiausio grupės dydžio (25 vaikai);
kitas klases, kuriai taikoma ta pati programa ( pirmokai-antrokai-trečiokai ir pan.);
taikomos kitos išimtis priklausomai nuo situacijos, neviršijant didžiausio grupės dydžio (25 vaikai).
Sutartys gali būti pateikiamos sukomplektavus į pageidaujamą grupę, laikantis aukščiau išvardintų grupės sudarymo principų.
Periodiškai vyksta grupių poreikio lankyti grupes pakartotina apklausa, išregistruojami/įregistruojami vaikai.


INFORMAVIMAS IR SKLAIDA

Visą informaciją apie nuotolinius užsiėmimus ir įvykusias veiklas skelbiama FB paskyroje „Trakų amatų centro NVŠ būreliai“, todėl
kviečiame pamėgti šią paskyrą ir paraginti tai padaryti kitus. Tėvai/vaikai pasirašydami sutartis neprieštarauja, kad būrelio veikla,
kuriame dalyvauja vaikas – būtų filmuojama ir fotografuojama bei pristatoma NVŠ tiekėjo socialiniuose tinkluose.


NUOTOLINIAI UŽSIĖMIMAI
Vyksta tik karantino metu


KONTAKTINIAI UŽSIĖMIMAI

Veiklos kurias siūlomos Jums yra paskelbtos: https://www.trakukrastas.lt/edukacijos ir vyksta Trakų krašto tradicinių amatų centre (adr. Karaimų g. 41, Trakuose) arba mokykloje (mokyklos administracijai leidus po pamokų) suderintu grupei patogiu grafiku.
Grafikas su NVŠ tiekėju aptariamas ir sudaromas mažiausiai mėnesiui į priekį (tiek kontaktinėms veikloms, tiek išvykoms) iki kiekvieno mėnesio 1 d.


Programa gali vykti tik po pamokų, kada pamokos oficialiai pasibaigę pagal tvarkaraštį (nuo 12 val iki 21 val.) arba savaitgaliais, taip pat mokinių atostogų, šventinių dienų metu.


Būrelio trukmė ne mažiau 8 ak. val/mėn.:

Kartą per savaitę, tačiau jei suplanuota išvyka, priklauso nuo jos trukmės, gali būti sumažintas užsiėmimų skaičius.

Laikas už mėnesius nesumuojamas.
Kitas kontaktines veiklas, atitinkančias būrelio programą galime derinti individualiai su kuruojančiu grupę asmeniu.

IŠVYKOS

Išvykų programa turi atitikti būrelio programoje numatytas veiklas ir derinama individualiai su kiekviena grupe pagal turimą biudžetą iš anksto. Jei grupei yra poreikis programai, kurios nepadengia NVŠ krepšelis, su tėvų sutikimu renkami pinigai apmokėti papildomoms išlaidoms. Išvykų metu maitinimas ir pramogos nesusijusios su programa yra netinkama išlaida.


GRUPĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE ATSTOVAS

Dėl išvykų ar kontaktinių veiklų, naujoms grupėms prašome pateikti kontaktinį grupės asmenį (tėvelį/mamytę, mokytoją/klasės auklėtoją) nurodat vardą, pavardę, telefoną ir el.paštą, el.p. trakuamatucentras@gmail.com bei registruojamų vaikų sąrašą, kad teisingai priskirtume vaikus prie pageidaujamos grupės.
Grupės atstovas – klasės auklėtojas/mokytojas/ tėvų atstovas) kontaktuoja dėl vaikų edukacijų ar išvykų, padeda su vaikais suderinti vaikams priimtinas veiklas, išvykas. Derina išvykų laiką, pateikia atsiųstus dokumentus tėvams pasirašyti, surinktus perduoda NVŠ teikėjui. Kviečiamas dalyvauti išvykose ir edukacinėse programose (jei pageidauja).


KONTAKTINIAI ASMENYS KURUOJANTYS BURELIO GRUPES:

Dominyka Semionovė, Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos pirmininkė (Trakų r. Vilniaus m., galima kreiptis visais klausimais), tel. 8 698 27197

Būrelio el.p. trakuamatucentras@gmail.com